Civisme i convivència

Desprès d’uns quants dies de un gota a gota pràcticament continu als mitjans de comunicació, finalment l’ajuntament de Badalona s’ha decidit a publicar a la seva web el text complert de la Proposta d’Ordenança pel Civisme i la Convivència de l’Ajuntament de Badalona (arxiu .pdf de 182 Kb)

No sé si el degoteig de notícies ha estat intencionat o no, però, la veritat, des del meu punt de vista no ha estat massa encertat. Però millor ens centrem en el document en sí.

La proposta té 4 títols:

 1. Drets i deures de la ciutadania
 2. Relacions veïnals i convivència entre veïns
 3. Infraccions, sancions i procediment sancionador
 4. Activitats substitutòries a la sanció econòmica

I una bona relació d’articles, dels quals vaig a destacar i comentar aquells que més m’han cridat l’atenció per una cosa o una altra.

Aclarir que com a proposta no m’ha desagradat tot i trobar-li molts punts febles. És un començament i s’ha de millorar. Espero que realment es faci.

I ara començo amb el meu particular (molt particular) anàlisi.

Títol I, Art. 5.12. (drets de la ciutadania) Ser tractats amb respecte i cortesia per les autoritats municipals i funcionaris, que han de facilitar-vos l’exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.

Faltaria més, no? 🙂

Títol I, Art. 6.8. (obligacions de la ciutadania) Tractar amb respecte i cortesia les autoritats municipals i funcionaris de forma anàloga al deure d’aquests a tractar amb respecte i cortesia els ciutadans i ciutadanes.

De nou, faltaria més 🙂

Títol I, Art. 7. Capítol I. a) (no són permesos els següents usos i comportaments) Escopir o fer necessitats fisiològiques fora dels indrets destinats a aquest fi dins la via pública, espais o transports públics.

Aquí només se’m presenta un dubte. Hi ha indrets destinats a fer necessitats fisiològiques dins la via pública o transports públics?. Potser n’hauria d’haver, o haver més si n’hi ha. No?

Títol I, Art. 7. Capítol I. e) Banyar-se o rentar-se en fonts i dutxes públiques fent servir sabó o permetre que ho facin gossos o animals; llençar-hi qualsevol mena de substància o material que pugui contaminar les aigües o el medi i proveïr-se d’una quantitat excessiva d’aigua per a ús privat sempre que no estigui justificat per tall de subministrament o similar.

Penso que a aquest punt es mesclen masses coses. Però el que més en crida l’atenció en llegir-lo és que entenc que està permès banyar-se o rentar-se en fonts públiques si no es fa servir sabó…

Títol I, Art. 7. Capítol I. f) (No està permès a la via, espais, béns i edificis públics) Consumir begudes alcohòliques sempre que es provoquin molèsties al veïnat. Així mateix, es prohibeix la seva venda, subministrament i consum:
– A menors de 18 anys.
– A la via i espais públics, llevat dels espais expressament reservats per a aquesta finalitat, esdeveniments a l’aire lliure amb autorització i en dates assenyalades per les administracions públiques amb motiu de festivitats patronals.
РAls transports p̼blics i edificis municipals.

Dos comentaris. El primer és que la primera frase la trobo desencertada. Consumir alcohol no produeix molèsties. A no ser que algú faci un soroll exagerat al empassar-se l’alcohol. El segon es sobre la prohibició de veure alcohol als edificis municipals. Trobo que es una norma un tant absurda perquè prohibeix als funcionaris municipals fer celebracions amb cava. I encara “millor”, prohibeix que l’ajuntament faci cap celebració amb cava dins de les instal·lacions municipals. Quant temps es trigarà en incomplir aquesta norma? O, millor, quant temps trigarà el mateix ajuntament en incomplir-la?. Si no s’ha de complir, si el mateix ajuntament se l’ha de saltar, millor que no hi sigui…

Títol I, Art. 7. Capítol I. j) Queda expressament prohibit fer ús de material pirotècnic a la via i als espais públics, -especialment a les zones arbrades- sense la corresponent autorització, al marge dels usos relacionats amb manifestacions de cultura popular. En qualsevol cas, es prohibeix llençar o dirigir petards sobre persones o béns així com col·locar-los sobre el mobiliari urbà i béns privats. Pel que fa als establiments de venda de productes pirotècnics a la via i espais públics, aquests s’hauran d’ajustar a la normativa sectorial aplicable.

Això vol dir que per Sant Joan i Sant Pere es podran llençar petards. Bé. I el dia d’abans? I el de desprès? Fins quants dies abans i/o desprès es considerarà “relacionat amb manifestacions de cultura popular”?.

Títol I, Art. 7. Capítol I. k) La venda ambulant i la compra en l’espai públic de qualsevol tipus d’aliment, begudes i altres productes protegits per la propietat intel·lectual, llevat de les autoritzacions específiques. Així mateix, resta prohibit col·laborar en l’espai públic amb els venedors ambulants no autoritzats, amb accions com ara facilitar el gènere o vigilar i alertar sobre la presència dels agents de l’autoritat.

Aquest té la seva gràcia: “aliments, begudes i altres productes protegits per la propietat intel·lectual”. Aliments i begudes estan protegits per la propietat intel·lectual?. Per altra banda, això significa que els venedors de bijuteria no necessiten autorització per vendre. O sí? Si tothom necessita autorització… Perquè fer prohibicions específiques i no limitar-se a dir que està prohibida la venda ambulant sense autorització, i negar l’autorització a aquest tipus de venda. És que, a més, s’afegeix un “llevat de les autoritzacions específiques”. I aleshores?

Títol I, Art. 7. Capítol I. t) A la via pública i a l’interior de locals públics on s’autoritzi l’entrada, els animals aniran sempre conduïts per una persona mitjançant cadena o corretja. D’altra banda, no es permet pidolar o recaptar diners en la via pública utilitzant com a reclam qualsevol animal.

Aquesta la recullo perquè és d’aquelles que estic segur que no es complirà 🙁 Evidentment em refereixo a la part que diu: “els animals aniran sempre conduïts per una persona mitjançant cadena o corretja”. Personalment m’agradaria que es complís, però ho dubto molt. Al temps… 🙁

Títol I, Art. 7. Capítol II. a) (a la platja es prohibeix) Desenvolupar activitats esportives o lúdiques que puguin causar danys materials, molèsties a les persones o danys a la integritat física de les persones.

Això vol dir que aquells que ara fan volei a la platja no ho podran fer?. No sé, potser m’equivoco, però jo diria que es aquest punt té alguna excepció. A mi ja m’està bé com està, però m’estranya…

Títol I, Art. 7. Capítol II. b) Portar animals de companyia a la sorra i a l’aigua durant l’època de bany.
e) Deixar brutícia a la sorra o a l’aigua.

Aquests dos els apunto perquè tot i ser de lògica, avui no es compleixen 🙁

Títol I, Art. 7. Capítol IV. Secció 2. Es prohibeix qualsevol acció o omissió que generi olors molestes, nocives o perjudicials per a les persones i el medi ambient.

Els pixums de gos fan mala olor i poden ser perjudicials pels nens. No sé que em fa pensar que això no es controlarà ni es perseguirà… 🙁

Títol I, Art. 8. Capítol 4. 1. Resta terminantment prohibit que els animals domèstics realitzin les seves defecacions o deposicions sobre els espais verds, zones verdes, zones terroses, sorrals, platja o zones de jocs infantils.
2. En el cas d’inevitable deposició d’un animal a la via pública, el portador de l’animal està obligat a recollir i retirar els seus excrements de la part de la via pública que hagués resultat afectada i a depositar-los en la forma prevista segons la normativa sectorial aplicable.

Podria fer alguna objecció sobre que és una deposició… Però ho deixo córrer…

La que ve a continuació m’agrada especialment (les negretes són meves)

Títol I, Art. 8. Capítol 5. 3. La circulació amb bicicleta es farà sempre per la calçada o pel carril especialment reservat a la circulació d’aquest tipus de vehicle amb l’excepció dels menors de fins a dotze anys. En tot cas, caldrà adoptar sempre les condicions de conducció necessàries a fi d’evitar riscos per a la circulació d’altres vehicles i de persones.

Això implica una prohibició a circular fora de la calçada gairebé a tota Badalona. I a més converteix a la bicicleta en un perill… Pels cotxes, autobusos i camions!. Si a Barcelona la normativa de bicicletes (menys restrictiva que aquesta) ja ha aixecat ampolles, això que ha de fer? Badalona és una ciutat perillosa pels ciclistes. Per l’estat dels seus carrers, per la densa circulació de vehicles a motor. No pot ser que aquesta ordenança només pensi en els ciclistes com un perill 🙁

Les mateixes condicions de conducció seran requerides per circular amb monopatí llevat de les zones expressament habilitades.

Els monopatins hauran de circular per la calçada? Potser millor prohibir-los directament fora de les zones expressament habilitades. I no és broma.

Aquí m’he quedat de moment. Em falten 6 pàgines per llegir, però avui ja no he tingut més ànims i, a més, l’entrada m’està sortint massa llarga.

Demà més 🙂

4 pensaments sobre “Civisme i convivència

 1. M’ha encantat el punt de les deposicions dels animals domèstics. Una pena que no contempli també els orins… Perquè la veritat, a mi em fan el mateix fàstic!!! I embruten igual!!! I em fa veritable angúnia veure nens jugant al carrer i passejant els seus tricicles, les seves pilotes de futbol, els seus patinets, els seus guixos i demés joguines per sobre de les restes dels pixums dels gossos!!!
  Ah, i la de la bicicleta no té desperdici!!! És boníssima!!! Devia ser una inspiració divina o alguna cosa similar… O sigui que les bicicletes són un perill per a la resta de vehicles. Pot ser sí, si són conduïdes per un poca solta, igual que qualsevol altre vehicle. I de tota manera, on s’han lluït és en la referència al “carril especialment reservat a la circulació d’aquest tipus de vehicle”… Quin carril? El del costat de la platja? O el de la Riera Canyadó??? Ah, és clar, que fan tants Km i enllacen tan bé tots els punts de la ciutat que no cal posar en perill la resta de vehicles de la calçada, ni ficar-se en determinats moments per la vorera en un intent desesperat de no ser devorat -el cicliste- per una veritable marabunta de cotxes, camions, autobusos, motos…
  I d’altra banda, diu alguna cosa sobre com faran complir tot això???? Perquè jo no he vist més guàrdies ni res que em faci pensar que la gent s’hagi de prendre seriosament aquestes normes!
  És que tenim un ajuntament tan ple de “lumbreras” que no ens el mereixem!

 2. Molt bona entrada i una gran feina! Gràcies a aquestes entrades els ciutadans estem més aprop de la vida política que ens afecta realment.

 3. A priori, penso que Badalona necesita una ordenança de civisme. Ara, hi ha coses en aquest esborrany totalment surrealistes.
  Coincidexo amb el comentari de la Laura sobre el tema de les bicicletes i vull afegir el següent:

  Si només els menors de 12 anys poden circular en bicicleta per la vorera, vol dir que un noi de 13 anys, que encara no té edat ni per treure’s una llicència per conduir per la calçada l’obligarem a circular pel mateix lloc que la resta de vehicles? Obviament, els meus fills amb 13 anys no circularan per la calçada, per tant, o pagarem multes o simplement no podran anar en bici per Badalona gràcies a l’ordenança de civisme.

  Salutacions,
  Víctor

 4. …Pués, yó; que me perdonen, pero consideraré una “ordenanza cívica” que se haga cumplir.

  Y digo bién; “Que se haga cumplir”. Nó confío en la concienciación de quienes -ahora- incumplen…

  Ha incumplido e incumple, la primera; nuestra admistración. Por “querer” contemporizar y tolerar;con lo yá legislado y existente. Badalona -en su totalidad- es una muestra de lo que afirmo…

  Y quede claro: han incumplido y seguirán incumpliendo “los amigos de lo ciudadano y de lo común” de siempre. Quienes, de la falta de respeto por lo de todos; hacen y construyen, su particular forma de entender la convivencia.

  Una ordenanza cívica que no “se haga cumplir”. Está destinada a lo mismo que -durante generaciones- hemos tenido que soportar…

  Los cambios; deben estar -según lo entiendo- en los “fondos”, bién; pero será vital para todos, que las “formas” séan de una efectividad, hasta ahora; desconocida…

  Saludos, esperanzados…Desde la desconfianza.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.