Arxiu d'etiquetes: llibres de text

El nyap dels llibres de text

Durant la campanya electoral a les darreres eleccions municipals, el PP va prometre que les famílies dels nois i noies de Badalona no haurien de pagar els llibres de text perquè aquesta despesa la cobriria l’ajuntament. No va caldre que passes massa temps per a que la realitat tombés aquesta promesa de fantasia. Ja el primer curs del mandat, el PP va dir que no tenia temps per preparar els diners per poder complir el seu compromís. I un cop posats al segon curs van afirmar que, pagar-ho tot no ho pagarien, però que al menys donarien un ajut a les famílies. Vaja, seguien sense complir la seva promesa, però oferien alguna coseta a canvi. Això sí, només per a un curs que els diners no donaven per a més.

L’oposició no va veure bé el projecte i van decidir tombar la iniciativa (ple extraordinari del 12 de febrer de 2013). Ells, afirmaven, volien anar més enllà. Volien estendre la socialització dels llibres de text que ja es porta terme a força èxit a algunes escoles de la ciutat. Bé la idea és bona però ja va començar malament. Per justificar el seu vot, els principals partits de l’oposició van afirmar:

Finalment, Falcó ha explicat que aquest matí el seu grup ha participat en una reunió amb representants de les escoles públiques de la ciutat per a analitzar la situació del projecte i explorar possibles alternatives, un tipus de trobades que es té intenció de continuar la setmana vinent amb els centres concertats. (CiU (7/2/13)

La socialització de llibres és doncs un sistema sostenible i socialment responsable. Això és el que proposarem al Ple del proper dimarts després de d’haver-ho consensuat amb les associacions de pares i mares de Badalona i amb els centres educatius, públics i concertats, segons el model que segueixi cada escola i amb llibertat per portar-lo a terme com s’ha fet exitosament a 27 centres, alguns des de fa més de 10 anys. PSC (10/2/13)

“Per això ens oposarem a l’electoralisme car i barroer del PP i presentarem una alternativa, ja explicada aquest matí a representants de les famílies i equips directius, que estic segur farà consens entre la majoria del Ple Municipal i de la Comunitat Educativa” manifesta Carles Sagués. ICV (8/2/13)

Però resulta que l’afirmació del PSC de que s’havia reunit i consensuat amb les associacions de pares i mares de Badalona, és com a poc, incerta perquè amb l’AMPA de l’escola dels meus fills no es van reunir. Tampoc ho van fer els representats de CiU ni abans ni desprès de la moció. I ICV, que afirmava haver-se reunit amb representants de famílies i equips directius, tampoc va tenir en compte a les famílies de la nostra escola. Serà que no som badalonins o que no existim o, simplement, que tots els grups municipals tenien una idea clara del que anaven a fer i al final el que poguessin opinar o no les famílies tant els hi feia.

Al final l’oposició va aconseguir, al ple del 26 de febrer de 2013, que s’aprovés la següent moció:

1. Incrementar en 450.000 euros la partida corresponent al programa de socialització i/o
reutilització de llibres de text i material didàctic i pedagògic d’us habitual a l’aula.
2. Encarregar a la regidoria d’educació que en un termini no superior als 15 dies, elabori
una proposta marc que seguint el model que fins ara ha aplicat la Generalitat, reculli el que
s’expressa en aquesta moció i per tant ofereixi als centres sostinguts amb fons públics, la
possibilitat d’iniciar projectes de socialització i/o reutilització i permeti integrar-hi els
diferents nivells dels ja existents.
3. La proposta que ha d’incloure procediments, quantitats econòmiques i les diferents
particularitats a tenir en compte, es presentarà a tots els grups polítics representats al Ple i,
amb el consens d’aquests, s’iniciarà de forma immediata, el procés de debat amb la
comunitat educativa de les escoles sostingudes amb fons públics. Alhora de fixar el procés
de debat i reflexió, es tindrà en compte el calendari per garantir que el pla sigui d’aplicació
el proper curs 2013-14.
4. La proposta serà compatible amb qualsevol altre tipus d’ajut individual o col·lectiu, extern
o del propi Ajuntament, al que es pugui optar.
5. Enviar la present moció a la Federació d’Associacions de mares i pares, a les
associacions de mares i pares de les escoles públiques i concertades, a la Junta de
directors i directores dels centres públics, als consells escolars, als titulars dels centres
concertats, , als sindicats més representatius, a la Federació d’associacions de veïns i als
membres del Consell Escolar Municipal no inclosos en els sectors anteriors.

Moció que el govern de la ciutat ha decidir “obviar”, amb el que el proper curs no hi haurà, tampoc, cap ajut pels llibres de text de les famílies badalonines.

Dos apunts per acabar. El primer és el fet que al ple ordinari van prendre la paraula dues persones, el Senyor Juan Manuel Dorado Vaz, en rep. AMPA Escola Ítaca i la Senyora Mª Dolores Campanya Sánchez, mare d’un alumne del col·legi Feliu Vegués, tots dos demanant l’ajut que el PP s’havia compromès a donar i que l’oposició va tombar. El segon és que resulta sorprenent que no hagi cap manera d’obligar al govern de la ciutat a complir les mocions aprovades al ple.

Això sí, l’oposició té en les seves mans la possibilitat de fer fora al PP del govern de la ciutat i fer el que el PP no vol fer. Si són capaços de posar-se d’acord, es clar.