Arxiu d'etiquetes: ecoles_bressol

Escoles Bressols municipals, clarament insuficients

Llista d'escoles bressol municipals badalona amb mapa d'ubicació

A rel de la campanya 2011 de preinscipció a les escoles bressol públiques de Badalona (PDF), que s’inicia el proper 2 de maig, val la pena fer un breu comentari sobre la, al nostra parer, manifesta insuficiència del nombre d’escoles bressol municipals que hi ha a la ciutat.

Una comparació ràpida: Mataró, amb 122.905 habitants (padró municipal 2010), té 8 escoles bressol municipals; Badalona, amb 218.886 habitants (padró municipal 2010), en té 5. A Mataró hi ha una escola bressol municipal per cada 15.000 habitants; a Badalona una per cada 27.000. Pràcticament la meitat.

A banda d’això, i com es pot veure al plànol, no és només que n’hi hagi poques, sinó que totes es concentren (és una manera de parlar) a la zona nordoest de la ciutat. Tot i que això té una lògica que compartim — al nostre entendre basada en els nivells socio-econòmics dels seus respectius habitants — això no treu que tota la zona de la costa (des de La Mora fins Manresà), i la immediatament adjacent (del Gorg fins a Guixons), així com Pomar i Canyet, no tenen escoles bressol municipals al barri.

Tres reflexions ràpides:

  • Els estudis científics de psicòlegs, biòlegs i educadors demostren, de forma contundent, que l’edat on l’educació té un major impacte és dels 0 als 3 anys, i decreixent al llarg dels anys. I, no obstant, els estudis també demostren que els diners per persona que gastem a Espanya van en proporció inversa (gastem més en universitaris que en primaria). És, doncs, molt necessari invertir en escoles bressol i de primària com a mesura educativa d’alt impacte.
  • Més enllà de la qüestió pedagògica o educativa, la cura dels fills té un altíssim impacte també en l’activitat econòmica. En funció del cost de l’escola bressol, es desencadenen una sèrie d’efectes en cadena que redunden en l’economia de forma directa: disminueix el poder adquisitiu de les famílies i, amb ell, el consum, amb el que es perjudica l’activitat econòmica de l’entorn; es retiren del mercat persones en qui, de forma col·lectiva, hem invertit en la seva formació, perdent-se capital humà; es perjudiquen les classes mitjanes i baixes, incrementant-se les desigualtats socials i econòmiques, amb l’efecte colateral de, una vegada més, reforçar l’efecte de disminució del consum agregat, etc.
  • Per últim, i no per això menys important, l’estadística també mostra que els efectes negatius impacten especialment (i per variar) en la dona, incrementant-se les desigualtats de gènere.

Per raons educatives, econòmiques o de gènere, invertir en escoles bressol municipals sembla una bona idea. Ara que tindrem eleccions municipals, què en pensen els candidats al respecte?

Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, van néixer a Badalona 2.614 nens durant l’any 2009. Quantes noves places hi ha a les escoles bressol municipals cada any? 100? 200? Què passa amb els altres més de 2000 nens que neixen cada any?