Canyet

Publicat al BOP d’avui: APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON C DEL PLA PARCIAL DE CANYET PROMOGUT PER L’EMPRESA VALLEHERMOSO

La Junta de Govern Local de data 2 d’octubre de 2007, va dictar una resolució la part dispositiva de la qual, diu literalment el següent:

“Primer. – Aprovar inicialment el Projecte d’Urbanització del polígon C del Pla Parcial de Canyet, promogut per l’empresa Vallehermoso, i redactat per l’enginyer de camins Alberto Sacristán Moreno de l’empresa SPIM-URBS Enginyeria, S.L., i tots els documents que inclou i que són la Memòria, el Plec de Prescripcions tècniques particulars, el Pressupost integrat pel desglossament d’Estat d’Amidaments, Descomposició de preus i pressupost final, els plànols, i el Projecte de Seguretat i Salut en la construcció, fent constar expressament que durant l’execució de les obres s’ha de garantir la connexió del Passeig del Mig amb el carrer de l’Empedrat. El pressupost d’aquest projecte ascendeix a la quantitat total de 4.001.014,96 euros dels quals corresponen 3.127.610,81 euros al pressupost d’execució de les obres, i 321.540,02 euros als pressupostos de subministraments, el IVA puja 551.864,13 euros.

Segon. – Sotmetre el projecte a informació pública pel termini d’un mes perquè puguin presentar-se reclamacions i/o al·legacions al respecte.”

Badalona, 8 d’octubre de 2007.

Un pensament sobre “Canyet

 1. …He parmanecido a la espera, pero -parece- que la noticia no es merecedora del menor comentario. Al menos en ésta pág…

  Ha sido aprobado -inicialmente- el Plan de Urbanización (Políg.C) de Canyet, cuyo promotor es la Empresa Vallehermoso.Y ningún comentario al respecto.Me extraña…¿Quizás -yá- no hay disparidad de criterios, sobre dichas futuras actuaciones.? ó -quizás- se trata de que se han “deshecho entuertos”… Y lo que se haga en la zona mejorará, decididamente “lo” actual, en Canyet…
  No sé que pensar -confieso que desconozco el plan en profundidad. Tan sólo sé que -tiempo atrás- “voces con propiedad y conocimiento” manifestaron “peligros” inerentes a dicho plan de urbanización…

  Si estamos -intuyo- ante “otra” manifiesta posibilidad de “rendir” a la especulación, las características de “otro” barrio emblemático de la Ciudad y las “voces” que -antes- clamaban por tal posibilidad; ahora, callan. Se les deberá demandar…Cuando proceda y en mi opinión,claro.

  Saludos.
  Carles Plaza.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.